Oslo TennisArena.

kom og spill på

Oslo Tennisarena

Reservasjoner

Til alle brukere:

I henhold til regjeringens vedtak i dag er det besluttet å stenge Oslo Tennisarena fra og med Torsdag 12.03.2020 kl. 18.00 frem til 26.03.2020 til å begynne med.

Vi følger situasjonen og kommer til å informere om evt. åpning hvis dette skjer tidligere enn forventet.

Ta kontakt på es@oslotennisarena.no ved spørsmål

galleri .

Klubb bilder

DOWNLOAD THE APP!

BOOK YOUR COURT AND PLAY MATCHES